ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

среда, 16. јун 2010.

Мерење сенке и друге приче / нова књига Војислава Бубање

Кућа без крова.Фотографија начињена у селу М., с-и Србија. Аутор Иван Шишман 

БАЛВАНИ
сву ноћ ми балвани пролећу изнад главе. Дођу тако пред сан и никад да ме оставе на  миру. Лете са једне на другу страну, да би ме подсетили на неко друго време. Појаве се као зле успомене и никако да нестану, да одлете, да се откотрљају. Сећају ме на неколико тешких тренутака из мога живота, из неких давних дана. Подсећају ме да ништа није готово, да ничему нема краја све док је у памћењу и док се врти. А како старим све се то чешће догађа: враћају ме у младе дане, када сам знао да је свака препрека лака и да ћу је прегурати. Кад нисам умео да се препаднем, и од страха побегнем на првој степеници којом се треба дуго пети.
Котрљају се, клизе, и одлазе до хучне реке која их односи, тек пошто се презнојим неколико пута.
Затим, седим на обали и посматрам.их како у неком чудном поретку стижу и по само њима знаним законима реда и чудних снага природе одлазе сударајући се и заустављајући се на плитким острвцима Лима, тамо где се у луговима брза река разлива у стотине рукаваца....

(одломак из истоимене  приче)

Кућа пок. Бранка Вује. Снимак Ивана Ш.

СIР - Каталогизацијау публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

121. 163.41.-32

БУБАЊА, Војислав, 1944-
Мерење сенке и друге приче / Војислав Бубања. - Београд : В. Бубања, 2010 (Београд : Меграф). - 144 стр. ; 21 ст
Тираж 200. Белешка о писцу: стр. 141.
ISBN   978-86-913337-0-6
СОВIS .SR-ID  173124108Пуж после кише у авлији у М. Снимак Ивана Ш.

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ

Војислав Бубања рођен је 6. 5. 1944. у Бубањама код Берана. Основну школу је учио у Рујиштима, а осмогодишњу и гимназију у Беранама. Завршио је Филозо-фски факултет у Београду, група за социологију.
 Објави је књиге:
Међа (хаику поезија), Мера речи (кратке приче - награда „Ћамил Сија-рић" за 1997. годину), Паганске тајне (поезија) Немањине (роман), Сињи кукавци (роман), Маштарски стихови (песме), Двострука парабола - о књижевном опусу Боги-слава Марковића - коаутор са Миодрагом Мркићем.
Разговори с Добрашином, књига разговора са књижевником Добрашином Јелићем и библиографијом овог аутора.
О његовом приповедачком раду написана је књи-га аутора Миодрага Мркића, С оне стране Вештинв, ,.Комови", Андријевица 2002. године. (Са библио-графијом Војислава Бубање).

Нема коментара:

Постави коментар